Media


 

Recent publications


Weerstand tegen vrijhandel en stemmen voor populistische partijen

Jeroen van der Waal & Willem de Koster

Stuk Rood Vlees, 2017, (11/20)

 

Populistische partijen en politici zijn vaak sterk gekant tegen vrijhandel. Zo stelde Donald Trump tijdens de recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten ‘I am all for free trade, but it’s got to be fair. When Ford moves their massive plants to Mexico, we get nothing. I want them to stay in Michigan’ (bron). Hier in Nederland geeft de slogan ‘TTIP: HANDELSVERDRAG? WURGAKKOORD!’ aan dat de SP ook grote reserves heeft bij vrij economisch verkeer over landsgrenzen. En soortgelijke geluiden klinken bij links-populistische partijen als die Linke in Duitsland, en rechts-populistische partijen als Front National in Frankrijk, en de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Nederland. Bijvoorbeeld als zij de instroom van ‘Poolse Loodgieters’ sinds de in 2006 ingevoerde ‘Bolkensteinrichtlijn’ hekelen. Read more...


Culturele opvattingen en de PVV

Stijn Daenekindt, Willem de Koster & Jeroen van der Waal

Stuk Rood Vlees
, 2017, (01/27)
 

Culturele vraagstukken staan centraal in de hedendaagse politiek. Ze spelen een grote rol bij de standpunten van politieke partijen en stemgedrag. Hierbij gaat het kortweg om de tegenstelling tussen een voorkeur voor culturele diversiteit en individuele vrijheden versus een nadruk op conformisme en een rigide sociaal-culturele orde. Zowel tussen burgers als tussen politieke partijen bestaan op dit vlak grote verschillen. Dit komt tot uiting in opvattingen over specifieke culturele vraagstukken, bijvoorbeeld over seksualiteit, genderrollen, religie, immigratie en etnische minderheden. Dit zijn typisch vraagstukken die in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen door verschillende politieke partijen worden beklemtoond. Read more...


Lager opgeleiden vertrouwen wetenschap veel minder

Jeroen van der Waal, Willem de Koster & Peter Achterberg

Sociale Vraagstukken, 2017, (03/10)
 

Volgens Peter van der Velden en Ruud Muffels is het vertrouwen in de wetenschap stabiel en behoorlijk groot. Maar zij zien over het hoofd dat dat veel minder geldt voor lager opgeleiden. Read more...


Weerstand tegen vrijhandel: niet economisch, maar cultureel

Jeroen van der Waal & Willem de Koster

Idee 37 (4), 2016, 12-15

 

Bezwaren tegen vrijhandelsverdragen komen niet voort uit een zwakke economische positie van laagopgeleiden, maar uit een verschil in cultureel kapitaal. Herverdeling van de economische vruchten van vrijhandel zal het enthousiasme voor een verdrag als TTIP daarom niet vergroten. Read more...


Vers Beton-city lecture for Studio Erasmus

Are people from Rotterdam less trustful of the establishment (politics, science, the judiciary) than other Dutch people? Jeroen van der Waal answers this question in his Vers Beton-city lecture during Studio Erasmus, the monthly talk show of Erasmus University Rotterdam.