Dutch book chapters


 

2018


Burgers op afstand? Naar een beter begrip van ontevreden burgers

Roy Kemmers, Jeroen van der Waal & Willem de Koster

In: #WOEST. De kracht van verontwaardiging, red. Sarah L. de Lange & Jasper Zuure

Amsterdam: Raad voor het Openbaar Bestuur/Amsterdam University Press B.V.

 

Veel beschouwingen over de politiek in het algemeen en de vermeende kloof tussen de burger en de politiek in het bijzonder richten zich op ‘de ontevreden burger’. Ontevredenheid wordt daarbij op verschillende manieren ingevuld, variërend van zich niet vertegenwoordigd of gehoord voelen tot wantrouwen in instituties als de politiek en de rechtspraak, en steun aan populistische partijen. Maar wie zijn die ontevreden burgers, en waarom zijn zij zo ontevreden?

 
 

2017


Economische globalisering, technologische innovatie en werkloosheid in Europa

Joris van der Veer, Romke van der Veen & Jeroen van der Waal

In: Het midden weg? Technologische ontwikkeling, globalisering, bedrijfsbeleid en kansen op de arbeidsmarkt, red. Fabian Dekker & Romke van der Veen

Delft: Eburon

 
 

Opleidingsverschillen in maatschappelijk onbehagen en wantrouwen in de politiek in Nederland, 1970-2012

Jeroen van der Waal, Willem de Koster & Jochem van Noord

In: De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden, red. Godfried Engbersen, Erik Snel & Monique Kremer

Den Haag: WRR

 
 
 

2014


Botsende opvattingen over etnische diversiteit en sociale orde: Hoe verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden te verklaren?

Willem de Koster & Jeroen van der Waal

In: Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, red. Mark Bovens, Paul Dekker & Will Tiemijer

Den Haag: SCP en WRR.

 
 
 

2010


Nieuwe politieke cultuur en steun voor de verzorgingsstaat

Peter Achterberg & Jeroen van der Waal

In: Het profijt van solidariteit. Draagvlak voor herziening in het stelsel van werk en inkomen, red. Michiel Blom & Dirk Scheele

Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Verzorgingsstaatschauvinisme in Nederland

Katerina Manevska, Jeroen van der Waal, Peter Achterberg, Dick Houtman & Willem de Koster

In: Arbeid in crisis, red. Ronald Batenburg, Paul de Beer, Jos Mevissen & Kea Tijdens

Den Haag: Lemma

 
 
 

2008


De versplintering en de toenemende onzekerheid van de middenklasse

Jack Burgers & Jeroen van der Waal

In: Benauwd in het midden, red. Marcel ten Hooven, Piet Cuyvers, Martijn Lampert & Jan Prij

Amsterdam: Boom

 

Het begrip middenklasse past veel meer in de industriële context dan in de postindustriële situatie. Tegenwoordig: is geen sprake meer van een homogene middenklasse en neemt de economische onzekerheid toe. Hierdoor kunnen we twijfelen of de vermeende zegeningen die vanouds aan de middenklasse worden toegeschreven, nog wel opgeld doen.